[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192
Kế toán thuế Seatax Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Kế toán thuế Seatax

Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

06 khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Các khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc luôn là vấn đề được nhiều người lao động, doanh nghiệp quan tâm. Vậy khoản thu nhập này bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi nào?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt thì thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi sau:

Thứ nhất, tiền thưởng có được căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thứ hai, tiền thưởng sáng kiến.

Thứ ba, tiền ăn giữa ca.

Thứ tư, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

Thứ năm, các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thứ sáu, các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.