[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

Khẳng định vai trò nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập

Trong 25 năm qua, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển rất mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, duy trì và nâng cao vị thế, vai trò của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam không chỉ trong nước mà cả trong khu vực và trên thế giới.

Góp phần hoàn thiện và phát triển kế toán, kiểm toán Việt Nam

Với tư cách là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và các thành viên đã đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng luật pháp, chính sách kinh tế – tài chính.

Hội đã đề cao trách nhiệm và tổ chức tốt công tác tư vấn khoa học và phản biện xã hội các dự án luật, các văn bản pháp quy, chính sách tài chính, kế toán và kiểm toán, các chuẩn mực kế toán và kiểm toán. Hội đã chủ động triển khai việc phổ biến khoa học – kỹ thuật, hướng dẫn và tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước đến những người làm nghề kế toán kiểm toán.

Trong nền kinh tế thị trường, kế toán và kiểm toán không còn thuần túy là công cụ quản lý kinh tế mà đã trở thành một hoạt động dịch vụ – dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều hội viên của Hội đã tham gia thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán và không chỉ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp trong việc tổ chức hệ thống thông tin, tuân thủ luật pháp mà đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, tăng tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức

Đến nay, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam có hơn 11. 000 hội viên trong cả nước, sinh hoạt trong 29 tổ chức thành viên. Nhiều Hội Kế toán tỉnh, thành phố, các bộ ngành được thành lập, hoạt động tích cực, tập hợp đông đảo những người làm nghề kế toán, kiểm toán. Văn phòng Trung ương Hội được kiện toàn, tổ chức lại và nâng cao chất lượng hoạt động. Các Ban chuyên môn của Hội đều có chương trình hoạt động và triển khai các hoạt động. 

Các tổ chức, đơn vị đã duy trì hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và Điều lệ Hội, trong đó có nhiều đơn vị, tổ chức hoạt động thường xuyên với nhiều hình thức hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển và nâng cao vị thế, chất lượng nghề nghiệp như: Hội Kế toán thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kế toán viên hành nghề Việt Nam, Phân hội Kế toán Công Thương, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán…

Việc củng cố và phát triển Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam theo hướng chuyển dần từ tổ chức xã hội – nghề nghiệp sang tổ chức nghề nghiệp, mang tính chuyên nghiệp cao, tăng cường các họat động dịch vụ xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế. Hội viên đã được rà soát, sàng lọc, đảm bảo chất lượng, đồng thời kết nạp thêm nhiều hội viên mới là các kế toán viên trẻ, nhiệt huyết để tăng cường về năng lực hoạt động của Hội.

Nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển và nâng cao năng lực cho hội viên đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi mới của nghề nghiệp với nhiều hình thức: Nghiên cứu khoa học; tham gia xây dựng chính sách, tổ chức các hoạt động tư vấn khoa học, phản biện xã hội; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học; kỳ sinh hoạt chuyên môn; khóa đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp; lớp huấn luyện, cập nhật kiến thức, chính sách, chế độ mới cho hội viên, tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Các hoạt động phát triển năng lực hội viên do Trung ương Hội và các thành viên của Hội được tổ chức liên tục, thường xuyên thu hút sự tham gia của hàng nghìn Hội viên. Một số chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán đã được xây dựng theo yêu cầu của nền kinh tế và tiếp cận với thông lệ quốc tế, đưa vào áp dụng và hình thành chứng chỉ nghề nghiệp cho hội viên như: đào tạo kiểm toán viên nội bộ, kế toán quản trị…

Hội đã quan tâm đặc biệt đến việc bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của hội viên thông qua việc ban hành quy chế về đạo đức hành nghề; tăng cường tuyên truyền, giáo dục và chủ động kiểm soát đạo đức nghề nghiệp; kiểm soát chất lượng dịch vụ hành nghề kế toán, kiểm toán. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng các hội viên có thành tích; xử lý nghiêm kỷ luật các tổ chức, cá nhân, các hành vi vi phạm. Nhờ đó, kiến thức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn của hội viên đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của nghề nghiệp.

Hợp tác nghề nghiệp trong nước và quốc tế

Thời gian qua, vai trò, vị thế của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã được xác lập và nâng lên đáng kể trong và ngoài nước. Ở trong nước, Hội là thành viên tích cực của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiều hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Hội đã ký văn bản hợp tác và thực hiện có hiệu quả quan hệ hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế có văn phòng đại diện ở Việt Nam như: Hiệp hội Kế toán Công chứng vương quốc Anh (ACCA), Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wale (ICAEW), Hội Kế toán Công chứng Australia (CPAA)…

Trong quan hệ quốc tế, Hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên và tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), Hiệp hội Kế toán các nước Đông Nam châu Á (AFA). Với tư cách thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), Hội đã khẳng định đã được vị thế tại diễn đàn kế toán thế giới.

Thông qua các hoạt động nghề nghiệp, Hội đã tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu quảng bá để các tổ chức nghề nghiệp trên thế giới hiểu và ủng hộ Việt Nam trong hội nhập quốc tế, phát triển nghề nghiệp kế toán và kiểm toán. Đến nay, ngoài các tổ chức nghề nghiệp trong khu vực Đông Nam châu Á, Hội đã thiết lập quan hệ với nhiều tổ chức nghề nghiệp Bắc Á, Tây Á, châu Phi, châu Âu…

Những hoạt động và kết quả hoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã góp phần nâng cao vị thế của nghề nghiệp kế toán Việt Nam cả trong và ngoài nước; khẳng định vai trò của tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập của Việt Nam.

Nhờ những kết quả đạt được, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã nhiều lần được tăng Cờ thi đua, Huân chương Lao động; nhiều cán bộ của Hội đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vinh danh là trí thức tiểu biểu của cả nước.