[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN                                                                      

SEATAX sẽ thực hiện dịch vụ hoàn thiện lại sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính cho Quý vị, công việc cụ thể như sau:

  1. Ghi sổ kế toán: Sổ sách kế toán được ghi chép bao gồm hệ thống Sổ kế toán chi tiết và Sổ kế toán tổng hợp (Sổ cái) phù hợp với hình thức kế toán bên A đã đăng ký dựa trên toàn bộ chứng từ, hồ sơ kế toán được Quí vị cung cấp;
  2. Lập báo cáo tài chính cho các năm tài chính của bên A, bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính; Bảng cân đối tài khoản;
  3. Thực hiện kê khai thuế, quyết toán Thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp,…nếu có sai sót cần phải bổ sung hoặc điều chỉnh;
  4. In ấn các loại sổ sách kế toán, chứng từ kế toán (bao gồm sổ chi tiết và sổ cái, sổ nhật ký chung,…) phù hợp theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành;
  5. Phục hồi hóa đơn, chứng từ kế toán (do mất mát, hư hỏng,..);
  6. Tư vấn cho bên A các vấn đề liên quan đến luật kế toán, luật quản lý thuế, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

MỨC PHÍ DỊCH VỤ                                                                                 

Phí dịch vụ của chúng tôi được ước tính dựa trên thời gian cần thiết để cung cấp cho Quý vị những dịch vụ tốt nhất và số lượng nhân viên tham gia vào việc thực hiện dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Ngoài ra, mức phí đề xuất của chúng tôi còn được dựa trên số lượng hóa đơn, chứng từ phát sinh thực tế và áp dụng riêng cho mỗi loại hình sản xuất kinh doanh (Xây dựng, Thương mại, Sản xuất, Nhà hàng, Khách sạn,…) và sẽ được trao đổi bằng Thư báo phí hoặc trực tiếp với Quý vị.

Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế SEATAX bày tỏ mong muốn được đem các dịch vụ chuyên nghiệp của mình để phục vụ cho Quý vị. Chúng tôi mong muốn nhận được một cuộc hẹn của Quý vị, xin Quý vị không ngần ngại và vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ SEATAX

Địa chỉ STH09.18 Đường 5B, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Người liên hệ: Phạm Tiến Nhân – Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0986 741 192
Email: nhan.pt@seatax.com.vn

Trân trọng!