[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

Dịch vụ soát xét, kiểm toán nội bộ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN                                                                      

SEATAX sẽ thực hiện dịch vụ kiểm toán, soát xét hồ sơ kế toán và phát hiện các rủi ro có thể ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của Quí vị, công việc cụ thể như sau:

 1. Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính cho từng năm tài chính;
 2. Kiểm tra chi tiết chứng từ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến các khoản thu, chi của Công ty;
 3. Kiểm tra các thủ tục mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán với các nhà cung cấp;
 4. Kiểm tra các thủ tục bán hàng và thanh toán tiền với các khách hàng;
 5. Kiểm tra các khoản công nợ phải thu, phải trả;
 6. Xác nhận số dư tiền gửi tại các Ngân hàng và công nợ phải thu, phải trả;
 7. Kiểm tra chi tiết việc mua sắm thiết bị, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và các chi phí khác tính vào chi phí đầu tư. Kiểm tra sự phù hợp của việc ghi nhận chi phí này;
 8. Kiểm tra các khoản tăng giảm vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn khác;
 9. Kiểm tra việc tuân thủ các qui định của pháp luật cũng như qui chế quản lý nội bộ của Công ty;
 10. Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán hiện hành trong việc lập và trình bày các Báo cáo tài chính;
 11. Kiểm tra và tư vấn hoàn thiện chứng từ, hệ thống sổ sách kế toán, đề nghị điều chỉnh kế toán nếu sai sót;
 12. Kiểm tra và tư vấn về việc kê khai thuế, quyết toán thuế, đề nghị điều chỉnh kê khai bổ sung nếu có sai sót;
 13. Tư vấn xây dựng quy chế tài chính, thang bảng lương tham gia BHXH;
 14. Tư vấn và Setup hệ thống kế toán; xây dựng bảng tính giá thành, định mức nguyên vật liệu,..;
 15. Tư vấn cho bên A các vấn đề liên quan đến luật kế toán, luật quản lý thuế, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.;
 16. Giải trình hồ sơ, chứng từ kế toán cho Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra thuế tại Quý vị;
 17. Trao đổi với Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Công ty về các bút toán bổ sung và điều chỉnh (nếu có), các vấn đề còn tồn tại và ý kiến đề nghị của kiểm toán viên, các vấn đề này sẽ được trình bày trong Thư quản lý gửi Ban Giám đốc Công ty;
 18. Phát hành Báo cáo tài chính soát xét chính thức sau nhận được ý kiến đồng ý của Ban Giám đốc Công ty về các dự thảo Báo cáo này;
 19. Phát hành Thư quản lý (nếu có) ghi nhận những vấn đề còn tồn tại của Công ty về hệ thống kiểm soát và quản lý mà Quý vị cần quan tâm.

MỨC PHÍ DỊCH VỤ                                                                                 

Phí dịch vụ của chúng tôi được ước tính dựa trên thời gian cần thiết để cung cấp cho Quý vị những dịch vụ tốt nhất và số lượng nhân viên tham gia vào việc thực hiện dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Ngoài ra, mức phí đề xuất của chúng tôi còn được dựa trên số lượng hóa đơn, chứng từ phát sinh thực tế và áp dụng riêng cho mỗi loại hình sản xuất kinh doanh (Xây dựng, Thương mại, Sản xuất, Nhà hàng, Khách sạn,…) và sẽ được trao đổi bằng Thư báo phí hoặc trực tiếp với Quý vị.

Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế SEATAX bày tỏ mong muốn được đem các dịch vụ chuyên nghiệp của mình để phục vụ cho Quý vị. Chúng tôi mong muốn nhận được một cuộc hẹn của Quý vị, xin Quý vị không ngần ngại và vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ SEATAX

Địa chỉ STH09.18 Đường 5B, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Người liên hệ: Phạm Tiến Nhân – Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0986 741 192
Email: nhan.pt@seatax.com.vn

Trân trọng!