[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

Dịch vụ hoàn thuế, tư vấn pháp luật và làm thủ tục về thuế

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN                                                                 

SEATAX sẽ thực hiện không giới hạn dịch vụ tư vấn cho toàn bộ các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng hay điều chỉnh bởi Luật quản lý thuế, chính sách pháp luật về thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế nhà thầu,… dựa trên nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật, công việc cụ thể như:

  1. Cung cấp cho Quí vị dịch vụ hoàn thuế GTGT;
  2. Cung cấp cho Quí vị các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quí vị, trong đó tóm tắt nội dung các văn bản pháp quy và các Công văn quan trọng ban hành bởi Chính phủ, các bộ ngành có liên quan;
  3. Giải thích và trả lời toàn bộ các câu hỏi phát sinh liên quan đến các sắc thuế hiện tại và các luật định có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty;
  4. Xem xét tiềm năng thuế và đưa ra những giải pháp tiết kiệm thuế (nếu có);
  5. Các dịch vụ tư vấn pháp luật khác có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty như: Chính sách liên quan đến lao động tiền lương

MỨC PHÍ DỊCH VỤ                                                                                    

Phí dịch vụ của chúng tôi được ước tính dựa trên thời gian cần thiết để cung cấp cho Quý vị những dịch vụ tốt nhất và số lượng nhân viên tham gia vào việc thực hiện dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Mức phí đề xuất của chúng tôi được dựa trên mức độ phức tạp của từng vấn đề hoặc độ khó của mỗi vấn đề bắt buộc chúng tôi phải làm việc trực tiếp với Cơ quan thuế địa phương thông qua văn bản,… mức phí dịch vụ cụ thể sẽ được chúng tôi trao đổi bằng Thư báo phí hoặc trực tiếp với Quý vị.

Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế SEATAX bày tỏ mong muốn được đem các dịch vụ chuyên nghiệp của mình để phục vụ cho Quý vị. Chúng tôi mong muốn nhận được một cuộc hẹn của Quý vị, xin Quý vị không ngần ngại và vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ SEATAX

Địa chỉ STH09.18 Đường 5B, KĐT Lê Hồng Phong 2, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.
Người liên hệ: Phạm Tiến Nhân – Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0986 741 192
Email:  nhan.pt@seatax.com.vn

Trân trọng!