[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192

Tầm nhìn và chiến lược

Là một trong những Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế được Bộ Tài Chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và tư vấn thuế tại Việt Nam,…SEATAX đã có những bước phát triển vững chắc trong thời gian vừa qua.

Tầm nhìn trên được hiện thực hóa bằng một chiến lược gồm 2 mũi nhọn chính:

Thứ nhất: Tăng trưởng nhanh và bền vững, tập trung vào phân khúc khách hàng là doanh nghiệp thực sự kinh doanh và liên tục phát triển về quy mô, đem lại lợi ích cho xã hội đồng thời khai thác cơ hội trong phân khúc khách hàng là doanh nghiệp lớn đã hoạt động lâu năm nhưng có hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ chưa chắc chắn hoặc không có hệ thống kiểm soát nội bộ.
Thứ hai: Xây dựng các hệ thống nền tảng vững chắc về tổ chức, nhân sự, công nghệ, vận hành, v.v.

Hậu thuẫn cho việc triển khai chiến lược nói trên là văn hóa doanh nghiệp của SEATAX, được xây dựng và vun đắp dựa trên 6 giá trị cốt lõi:

Khách hàng là trọng tâm;

Uy tín;

Hiệu quả;

Chuyên nghiệp;

Phát triển con người;

Tạo sự khác biệt.

Những thành quả đạt được trong giai đoạn chuyển vừa qua đã khẳng định chiến lược đúng đắn của SEATAX, với những thay đổi tích cực về hình ảnh, chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp,… Sự tin cậy của khách hàng đối với SEATAX cũng ngày càng củng cố với việc gia tăng liên tục số lượng khách hàng mới. Đặc biệt hơn cả là SEATAX đang trở thành một địa chỉ thu hút nhân tài trong ngành kế toán tài chính. Những yếu tố then chốt này đã, đang, và sẽ trở thành vũ khí chiến lược của SEATAX.

SEATAX tin tưởng rằng với tầm nhìn và chiến lược trên, SEATAX sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, quan tâm chú trọng đến quyền lợi người lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng.