[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192
Khẳng định vai trò nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập

25 năm qua, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát...

Xem chi tiết
Kỹ năng làm việc của nhân viên kế toán

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các công ty và được xem...

Xem chi tiết
Dịch vụ đào tạo, bồi dường nghiệp vụ kế toán, khai báo thuế

Nhằm nâng cao trình độ kế toán, kiểm toán và các kiến thức sâu hơn về...

Xem chi tiết
Hình ảnh đào tạo nội bộ SEATAX

Hình ảnh đào tạo nội bộ SEATAX

Xem chi tiết
Đào tạo lại công việc khi vào doanh nghiệp, cách nhìn nhận nghiêm túc.

Đào tạo lại công việc khi vào doanh nghiệp, cách nhìn nhận nghiêm túc.

Xem chi tiết