[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192
Kế toán thuế Seatax Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Kế toán thuế Seatax

Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp
Hình ảnh hoạt động của SEATAX tại Văn phòng làm việc mới

Hình ảnh hoạt động của SEATAX tại Văn phòng làm việc mới

Thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử.

Thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử.

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Thời điểm phát hành hóa đơn của các đơn vị cung ứng dịch vụ

Thời điểm phát hành hóa đơn của các đơn vị cung ứng dịch vụ

Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh

Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh

Nghị quyết số: 116/2020/QH14 - GIẢM THUẾ TNDN NĂM 2020

VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC KHÁC

Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Chi phí khấu hao và thuế GTGT được trừ đối với ô tô trên 1,6 tỷ đồng

Chi phí khấu hao và thuế GTGT được trừ đối với ô tô trên 1,6 tỷ đồng