[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192
Kế toán thuế Seatax Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Kế toán thuế Seatax

Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp
Những vướng mắc liên quan đến Hộ Kinh Doanh và giải đáp của Tổng Cục thuế

Những vướng mắc liên quan đến Hộ Kinh Doanh và giải đáp của Tổng Cục thuế

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế năm 2022

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế năm 2022

Khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng, chiết khấu thương mại

Khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng, chiết khấu thương mại

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022

Những điểm mới trong hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Những điểm mới trong hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Điều chỉnh tăng mức phạt vi phạm hành chính về thủ tục thuế

Điều chỉnh tăng mức phạt vi phạm hành chính về thủ tục thuế

QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, RƠ MOÓC HOẶC SƠ MI RƠ MOÓC ĐƯỢC KÉO BỞI Ô TÔ VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC

QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, RƠ MOÓC HOẶC SƠ MI RƠ MOÓC ĐƯỢC KÉO BỞI Ô TÔ VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC

Chi phí thuế TNDN, thuế TNCN đối với các khoản hỗ trợ, xét nghiệm Covid - 19

Chi phí thuế TNDN, thuế TNCN đối với các khoản hỗ trợ, xét nghiệm Covid - 19 trong doanh nghiệp.