[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192
Kế toán thuế Seatax Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Kế toán thuế Seatax

Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Bản tin SeaTax

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế

06 khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

06 khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Thời hạn kê khai các loại thuế theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Thời hạn kê khai các loại thuế theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ?

TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ

Giảm thuế TNDN năm 2020 theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP

Giảm thuế TNDN năm 2020 theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ

Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ

Thời điểm lập hóa đơn theo Nghị định Số: 123/2020/NĐ-CP

Thời điểm lập hóa đơn theo Nghị định Số: 123/2020/NĐ-CP