[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192
Kế toán thuế Seatax Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Kế toán thuế Seatax

Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Bản tin SeaTax

THỜI HẠN KHAI THUẾ BỔ SUNG THEO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ: 38/2019/QH14

THỜI HẠN KHAI THUẾ BỔ SUNG THEO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ: 38/2019/QH14

Thời hạn khai thuế theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14

Thời hạn khai thuế theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn.

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn; trong đó quy định phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế.

Hình ảnh hoạt động của SEATAX tại Văn phòng làm việc mới

Hình ảnh hoạt động của SEATAX tại Văn phòng làm việc mới

Thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử.

Thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử.

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Thời điểm phát hành hóa đơn của các đơn vị cung ứng dịch vụ

Thời điểm phát hành hóa đơn của các đơn vị cung ứng dịch vụ

Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh

Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh