[24/7]
02586.523.999 - 0986.741.192
Kế toán thuế Seatax Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Kế toán thuế Seatax

Hiệu Quả - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

Bản tin SeaTax

Công văn số: 5817/TCT-KK – V/v bù trừ thuế GTGT của dự án đầu tư

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 69018/CT-KK&KTT ngày 24/10/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc kê khai bù trừ thuế GTGT dự án đầu tư của Báo Lao Động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư (p2)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8298/CT-TTKT2 ngày 28/10/2019 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và văn bản số 183/2019/CV ngày 28/10/2019 của Công ty TNHH Power Plus Việt Nam, MST 3401119618 (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư “Nhà máy điện mặt trời Tuy Phong” tại tỉnh Bình Thuận. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Quy định mới về Lệ phí môn bài năm 2020

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Sau 03 năm thực hiện, một số nội dung quy định về lệ phí môn bài không còn phù hợp thực tế.

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.